Potraži proizvod
CORTEC - proizvodi za zaštitu od korozije / MCI proizvodi za graditeljstvo

cheap cialis australia kamagra oral jelly australia kamagra australia viagra australia

MCI Ant-GRAFIT premaz

  

MCI – ANTI-GRAFIT premaz je 2-komp alifatski poliuretan u otapalu koji se koristi za zaštitu betonskih, kamenih i drugih poroznih anorganskih materijala te čeličnih/metalnih površina i premaza na bazi otapala od grafitnih slikarija/pisma koje se lagano uklanjaju odgovarajućim otapalom uključivo i vodu ovisno o vrsti grafita. MCI – Anti-grafit premaz koristi se za unutarnje i vanjske površine budući je otporan na UV-zračenje.
Pakiranje: 19 l A B kompnenta
Pokrivanje: 25 m2/l kod 25 mikrona

MCI Arhitectural Coating

Zaštitno-ukrasni premaz na bazi 1-k akrilatnog veziva u vodenoj disperziji sa sadržajem migrirajućih inhibitora korozije za zaštitu armature AB-konstrukcija. Premaz je otpran na atmosferilije, vlagu, slanu sredinu, smrzavice i topive soli, UV-rezistentan, te na temperaturu od -40 oC do 240 oC. Ima izvrsnu prionjivost za beton, čelik, žbuku sl. Dostupan je kao bezbojan i u bojama po izboru.
Prekrivanje: 7 m2/l za namaz debljine 0,1 mm.
Pakiranje: 19 l i 208 l

MCI Creteskin

MCI Creteskin je jako industrijsko sredstvo za sprečavanje lijepljenje betona koje sadrži migrirajuće inhibitore korozije
(MCI). MCI Creteskin dizajniran je za zaštitu opreme, vozila i alata u građevinarstvu. Ovaj prozirni zaštitni premaz
sprečava adheziju betona cementa, soli i drugih abraziva na obojene i neobojene metalne površine, te osigurava
zaštitu od korozije podvozja kamiona omogućujući kontinuiranu i dužu upotrebu.
Pakiranje: MCI Creteskin pakira se u 19 litarske kanistre i 208 litarske bačve.

MCI EcoCure

MCI-EcoCure je sredstvo (curing) na bazi sojina ulja sa sadržajem MCI-inhibitora za zaštitu (“njegu”) svježeg betona, cementnih mortova i drugih cementno-vezanih materijala u cilju spriječavanja prebrzog sušenja i gubitka tehnološke vode.
Pakiranje: 19 l kanister i 208 l bačva

MCI GalvaCorr

GalvaCorrTM je 3-komp. PU-premaz bogat metalom koji otvrdnjava vlagom. GalvaCorrTM je galvanski premaz za beton koji koristi žrtvujući metal u cilju katodne zaštite čelične armature. GalvaCorrTM je električni povezan sa armaturom i galvanski spriječava koroziju. Ovime se eliminira potreba za skupim vanjskim izvorom struje za korozijsku zaštitu. Premaz GalvaCorrTM formuliran je dodacima koji pospješuju galvanske procese.
GalvaCorrTM je superioran drugim galvanskim zaštitnim premazima u pogledu cijene i jednostavnosti/lakoće primjene. Može se ugrađivati štrcanjem ili četkom. Nanošenje GalvaCorraTM ne zahtijeva skupu pripremu površine. Priprema površine hidrodinamičkim pranjem zadovoljava u većini slučajeva.
Pakiranje: GalvaCorrTM se isporučuje u kompletima od 21 kg/14,10 l.

MCI Grenades& MCI Mini Grenades, Patentirano

MCI Grenades sadrži migrirajuće inhibitore korozije (MCI) u praškastom stanju pakirane u vodotopivu PVA vrećicu. MCI Grenades je vrlo praktično za primjenu. Jedna vrećica od 650 g po kubnom metru betonske smjese osigurava odličnu zaštitu armature betona AB-konstrukcija.
MCI Mini Grenades je idealan za pripremu reparaturnih mortova. Jedna vrećica od 10g MCI Mini Grenades omogućuje zaštitu od korozije 0,015 m3.
Pakiranje: MCI Grenades pakiranje je po 20 vrećica od 650 g po kartonu.
                    MCI Mini Grenades pakiranje je po 100 vrećica od 10 g po kartonu.
Skladištiti u prohladnom i suhom natkritom skladištu. Rok upotrebe proizvoda je 12 mjeseci u zatvorenom originalnom pakiranju.

MCI Premaz za armaturu
MCI-Premaz za armaturu daje izvrsnu korozijsku zaštitu armaturi skladištenoj na otvorenome prostoru, u skladištu kao i ugrađenoj u betonu. Premaz sadrži MCI-inhibitor za zaštitu od korozije.
Pakiranje: 19 l kanister i 208 l bačva
MCI Skidajući Premaz (Peel off Coating)

MCI skidajući premaz (PEEL-OFF COATING) je korozijski inhibirajući lagano odvojivi premaz za zaštitu prozora, vrata i druge stolarije prije i tijekom ugradnje. Ovaj materijal štiti podlogu na koju je nanešen od mehaničkih ogrebotina, habanja, urezivanja, od prljanja žbukom i sl. Također pruža zaštitu od grafita i eventualnih oznaka u bojama za vrijeme građevinskih radova. Štiti od mehaničkih i korozijskih oštećanja prozore, podove, zidove, stropove, lagane montažne elemenate i sl. MCI skidajući premaz privremeno štiti metalne površine od atmosferilija, soli i kemijski inducirane korozije.
Pokrivanje: 10-12 m2/l kod 50 mikrona-suhi premaz
Pakiranje: 19 litara i 208 l

MCI-1999/2000

Migracijski inhibitor korozije kao dodatak betonima i antikorozijskim sanacijsko-zaštitnim mortovima u cilju sprečavanja korozije armature u betonu. Dodaje se pri mješanju betona. Dozira se cca 0,6 l /m3.
Pakiranje: 19 l i 208 l.

MCI-2001 Prah, patentirano
Praškasti oblik MCI -2000. Sadrži mikrosiliku, a služi kao dodatak novim betonskim smjesama, te za izradu zaštitnih i sanacijskih mortova, podljevnih mortova, injekcijskih masa, žbuka i sl.
Doziranje 1,8 kg/m3.
Pakiranje: 22.7 kg i 45.5 kg.
MCI-2002 Pasta, patentirano

Gusti -pasta oblik MCI -2000 sa sadržajem mikrosilita. Dodatak betonima i zaštitno-sanacijskim mortovima za zaštitu armature i povećanje kemijske otpornosti betona, mortova i dr. materijala.
Doziranje: 1,5-2,5 kg/m3
Pakiranje: 19 l i 208 l.

MCI-2003 Gel za postojeće betonske građevine
Unosi se injektiranjem u postojeći beton da se spriječi korozija ugrađenih čeličnih armatura, naročito na mjesta koja su oštećena ili napuknuta. Kod vrlo velikih oštećenja injektirnje se ponavlja nakon 1-2 godine.
Potrošnja: 1,2 l /m3
Pakiranje: patrone, 19 l i 208 l.
MCI-2005 Patentirano
MCI – 2005 je tekući MCI-inhibitor na bazi amina kao dodatak armiranim betonima i sanacijsko-zaštitnim mortovima za zaštitu armature od korozije uzrokovane kloridima, karbonatizacijom i agresivnim atmosferilijama i otopinama.
Doziranje: 0,6 l /m3
Pakiranje: 19 l i 208 l.
MCI-2006 Migracijski inhibitor korozije u prahu za betone

Dodatak u prahu za spriječavanje korozije u betonu, zaštitno-sanacijskim mortovima, podljevnim mortovima, izravnavajućim masama isl.
Doziranje:0,6 kg/m3
Pakiranje: 22.7 i 45.4 kg.

MCI-2006 NS
MCI – 2006 NS je praškasti oblik inhibitora koji se u fazi miješanja dodaje betonima AB-konstrukcija i sanacijsko-zaštitnim mortovima u cilju zaštite armature od korozije. MCI – 2006 NS sadrži migracijski inhibitor korozije za zaštitu armaturnog i galvaniziranog čelika te drugih metala u betonima od korozije uzrokovane kloridima, karbonatizacijom i agresivnim kiselim atmosferilijama i otopinama.
Doziranje: cca 0,6 kg/m3 betona odnosno morta.
Pakiranje: isporučuje se u vrećama od 2,3 kg, i bačvama 23 kg i 45 kg.
MCI-2007 Superplastifikator sa inhibitorom
Tekući superpalstifikator sadrži MCI-inhibitore. Preporuča se za sve betonske, a osobito za armirano – betonske i prednapregnute konstrukcije.
Doziranje: 1,5-2 l /m3 (oko 0,5% na cement)
Pakiranje: 19 l i 208 l
MCI-2008 Via Corr

MCI– 2008 Via Corr je superplastifikator u prahu na bazi polikarbosilata sa sadržajem MCI-inhibitora za
plastificiranje betona i drugih cementno-vezanih materijala i za zaštitu armature od korozije. MCI-2008 štiti
armaturu (ugljični i galvanizirani čelik) i druge metale u betonu od korozije uzrokovane kloridima, karbonizacijom i drugim agresivnim supstancama atmosfere i okoliša.
Pakiranje: u posudama od 2,3 kg, 22,7 kg i 45,3 kg.

MCI-2010/2011 MCI Emiteri za betone, patentirano

Kao prah pakirani u patrone (MCI-2011 pakovan u dvostrukoj velićini u odnodosu na MCI-2010). Ugrađuju se u izbušene rupe postojeće armirano-betonske konstrukcije, te se migracijski inhibitori korozije difuzijom šire u betonskoj strukturi do armature. Djelovanje jednog emitera je 5-10 godine nakon čega se umeću nove patrone-emiteri.
Pakiranje: 20 patrona u kutiji.

MCI-2018

MCI-2018 Sealer na bazi silana sadrži migrirajuće inhibitore korozije (MCI). MCI-2018 je proizvod sastavljen od
malih molekula, koje omogućuju penetraciju u beton i osiguravaju potiskivanje vode kemijskom reakcijom sa
supstratima cementa u okviru pogodne primjene. Tretirane površine betona su potpuno paropropusne i
njihova prirodna transmisija vlage nije poremećena.
Pakiranje: 19 litara i metalne bačve od 208 litara.

MCI-2020 Powder & MCI-2020V/O Powder, Migracijski inhibitor za postojeće betonske konstrukcije

MCI-2020 POWDER je praškasti u vodi topivi migracijski korozijski inhibitor na bazi amina koji u vidu impregnacije služi za obradu (horizontalnih) betonskih površina u cilju zaštite armature od korozije. Štiti čeličnu armaturu od korozije uključivo galvanizirani čelik i aluminij. Jedinstvena karakteristika MCI – 2020 je da reducira koroziju armature i tako produžava životni vijek AB-konstrucija.
Specijalna formulacija inhibitora je MCI – 2020 V/O POWDER koji se koristi za obradu kosih i vertikalnih površina.
Pakiranje: bačva 45,3 kg
Potrošnja: 0.2 kg praha za 3,7 m2

MCI-2021 Ljepilo za beton

Silikatno ljepilo za beton s migrirajućim inhibitorima korozije za zaštitu betona i armature u betonu.
Pakiranje: 19 l i 208 l.

MCI-2022 Siler patentirano

MCI-2022 je penetrirajući, propusni vodoodbojni proizvod za beton, opeku i zidane konstrukcije. Sastoji se emulzije siloxana i migrirajućih korozijskih inhibitora. Inicijalna reakcija siloxana je prodiranje u beton i stvaranje vodoodbojnih molekula. Novonastala tvar povećava gustoću betona, zatvara površinske pore te spriječava prodor klorida i razvijanje procesa karbonizacije. Tretirana betonska površina ima potpunu mogućnost disanja.
Potrošnja:3.0 – 4.2 m2/litra.
Pakiranje: 19 l i 208 l

MCI-2023 Premaz za armaturu s migrirajućim inhibitorima
2-komp AKZ-premaz na bazi PC-veziva sa sadržajem MCI-inhibitora koji se u obliku paste/premaza nanosi na očišćenu čeličnu armaturu u cilju zaštite od korozije.
Pakiranje: 12 kg (prah) i 5 kg (smola).
MCI-2025 Primer
MCI – 2025 PRIMER je 2-k prednamaz za MCI – 2025-elastomerni premaz. Komponenta A/prah miješa se sa komponentom B/tekućina tvoreći kopolimernu akrilatnu vodenu disperziju. Obrada površine betona sa MCI-2025 PRIMER sprečava pojavu mjehurića u sloju premaza MCI – 2025.
MCI – 2025 PRIMER također sadrži MCI – inhibitor. Zatvara porozitet betonske površine prije ugradnje elastomernog premaza MCI-2025. Povećava prionljivost elastomernog premaza MCI-2025 za podlogu.
Pokrivnost: 75 – 125 m2/15kg (komplet)
Pakiranje: - Komponenta A/prah isporučuje se u vrećicama sadržaja 5 kg.
                    - Komponenta B/tekućina isporučuje se u posudama od 10 kg.
MCI-2026 Premaz za podove (FLOOR COATING)
MCI- 2026-FLOOR-COATING je bezotapalni 2-k NOVOLAC epoksidni premaz sa sadržajem 100% krutine, namjenjen za područja izložena visokom kemijskom i toplinskom opterećenju. Zadovoljava sve zahtjeve USDA propisa za primjenu u pogonima za preradu peradi i i mesa pod nadzorom federalne inspekcije. MCI – 2026-FLOOR-COATING isporučuje se u transparentnom obliku koji se može bojiti sa pigmentiranom pastom MCI – 2026 HPCS. Preporuča se kao visokokvalitetna podna obloga za područja izložena teškom prometnom opterećenju, utjecaju oplahivanja kemikalijama i/ili povišenoj temperaturi.
Pokrivnost: 3,06 m2/l u vlažnom sloju kod debljine 279,4 – 330,2 mikro m mokrog sloja (WFT)
Pakiranje: 2,27 L/komplet; 19 L/komplet; 47,3 L/komplet; 522,3 L/komplet
MCI-2026 Primer
MCI-2026 PRIMER na bazi 2-k EP-veziva u vodenoj disperziji koji svojstvima nadmašuje većinu sustava na bazi otapala, bez mirisa je, bez zapaljivosti i hlapivih komponenti. MCI-2026 PRIMER zadovoljava USDA propise za primjenu u pogonima za preradu peradi i mesa koji su pod federalnom kontrolom. MCI-2026 PRIMER se isporučuje bezbojan i može se bojiti obojenim pastama MCI-2026 HPCS. Može se koristiti kao dio (prednamaz) MCI-2026 SUSTAVA ZA PODOVE ili kao samostalna završna obloga.
Pokrivnost: 6,14-8,60 m2/l kod debljine 163-117 mikro m vlažnog filma.
Pakiranje: 624 l komplet; 56,7 l komplet; 22,7 l komplet; 11,4 l komplet i 2,8 l/komplet.
MCI-2026 Sustav za podove

MCI-2026 FLOORING SYSTEM je podna obloga na bazi 2-k EP-veziva NOVOLAC namjenjena za najteže uvjete
eksploatacije a sastoji se od: MCI–2026 CONCRETE PRIMER kao prednamaza (jedan sloj) za završni sloj podne
obloge MCI-2026 FLOOR COATING ili kao samostalna podna obloga (dva sloja) na bazi 2-k EP-veziva u vodenoj
disperziji koji svojim svojstvima nadmašuje većinu podnih obloga na bazi otapala, bez mirisa je, nezapaljiv i bez
hlapivih sastojaka.
MCI-2026 CONCRETE PRIMER zadovoljava sve zahtjeve federalnih propisa USDA za primjenu u pogonima za preradu
mesa. Isporučuje se transparentan, u sivoj i drugim bojama. MCI-2026 Concrete Primer upotrebljava se kao
prednamaz za MCI-FLOOR COATING u podnom sustavu MCI-2026 FLOORIN SYSTEM ali i kao samostalna završna
podna obloga, i od: MCI – 2026 FLOOR COATING na bazi 2-k EP-veziva NOVOLAC sa 100% sadržaja čvrstoga a koristi
se za najteže eksploatacijske uvjete kemijskog, mehaničkog i toplinskog opterećenja. MCI-2026 FLOOR COATING
zadovoljava sve propise USDA podložne federalnoj inspekciji u pogonima za preradu peradi i mesa. Isporučuje se
proziran te u sivoj i drugim bojama.
Važno: MCI-2026 CONCRETE PRIMER treba biti potpuno suh prije nanošenja slijedećeg sloja. Prednamaz treba biti
suh i čist – ovo varira ovisno o temperaturi i vlažnosti i iznosi 2-5 sati kod 24oC i 50% relativne vlažnosti zraka.

MCI-2027 Polyurea, premaz za beton
MCI – 2027 Polyurea premaz je brzo sušeći jednokomponentni premaz na bazi alifatskog poliurea veziva visokog sjaja otporan na UV-zračenje i druge agresivne utjecaje okoliša. MCI–2027 Polyurea premaz je visoko rezistentni premaz nadmoćan sustavima premaza na bazi veziva od epoksida, akrilata i uretana. MCI – 2027 Polyurea premaz isporučuje se bezbojan i u sivoj, oker i bijeloj boji.
MCI – 2027 Polyurea premaz formuliran je za razne namjene i upotrebe unutra i vani uključivo: garažne podne obloge sa polimernim ljuskicama, premazni sustavi sa mineralnim agregatnim punilima, premazni sustavi za obradu paluba, prozirni premazni sustavi za dekorativnu obradu betona i mnogo drugo.
Pakiranje: 19 l kanistar, 208 l bačva
MCI-2038 Reparaturni mort "fini"
Reparaturni mort na bazi 2-k PC-veziva sa migrirajućim inhibitorima korozije. Namjenjen za sanaciju i zaštitu AB-konstrukcija, reoplastičan, tiksotropan, kompenziranog skupljanja, visokih mehaničkih čvrstoča, niskog modula elastičnosti, otporan na atmosferilije i vlagu ukljućujući i morsku klimu, smrzavice i topive soli, vodonepropustan, velike difuzijske otpornosti na CO2 i Cl.
Potrošnja: Jedan komplet od 30 kg pokriva površinu od 15 m2 debljine sloja od 1 mm.
Pakiranje: 25 kg (vreće) i 5 kg (posude).
MCI-2039 Reparaturni mort

Reparaturni mort na bazi 2-k PC-veziva sa migrirajućim inhibitorima korozije. Namjenjen za sanaciju i zaštitu AB-konstrukcija ukljućivo i zaštitu armature od korozije. MCI-2039 je reoplastičan, tiksotropan, kompenziranog skupljanja, visokih mehaničkih čvrstoča, niskog modula elastičnosti, otporan na atmosferilije i vlagu ukljućujući i morsku klimu, smrzavice i topive soli, vodonepropustan a paropropusan. Nanosi se ručnim ili strojnim nabacivanjem u jednom sloju debljine 10-60 mm. Višekratnim nabacivanjem postižu se debljine i do 200-300 mm.
Pakiranje: 25 kg (vreće) i 5 kg (posude).

MCI-2050 Sredstvo za sprečavanje ljepljenja betona
MCI-2050 je proizvod na bazi vode, razvijen da spriječi ljepljenje betona, asfalta i nečistoća na željenu površinu. MCI-2050 stvara tanki zaštitni film na koji se neće lijepiti beton, asfalt i druge nečistoće. MCI-2050 može biti apliciran na različitu opremu ( beton, asfalt, itd.), betonske pumpe, automikseri, autobusi, vlakovi itd. MCI-2050 isto tako sadrži dokazanu MCI tehnologiju za zaštitu od korozije.
Potrošnja: 10-20 M2/l
Pakiranje: 19 l i 208 l
MCI-2060 Čistač i odmašćivač betonskih površina
MCI 2060 čistač i odmaščivač betonskih površina na bazi tenzida u vodenoj otopini, sadrži migrirajuče inhibitore korozije (MCI). Nanosi se strojno ili četkom na uprljanu površinu, ostavi se da djeluje nekoliko minuta (ovisi o prljacvštini) te se potom ispere čistom vodom. Postupak se može ponoviti u slučaju debelih slojeva masnoća-prljavština.
Potrošnja: 10-20 m2/l ovisi o prljavštini
Pakiranje: 19 l i 208 l
MCI-2241 / MCI-2242 Vodonepropusni premaz

MCI-2241/MCI-2242 su fleksibilne i paropropusne a vodonepropusne membrane na bazi jedinstvene kombinacije akrilatne emulzije, portland-cementa i finih vlakanaca. Koriste se kao vodonepropusni premazi svih tipova betonskih i zidanih konstrukcija ispod i iznad razizemlja kao na pr. temelja, zidanih zidova, balkona, parapeta, spremnika vode, fontana i sl. MCI-2241 je sive a MCI-2242 bijele boje. MCI-2241 i MCI-2242 formulirani su za hidroizolaciju podzemnih i nadzemnih betonskih i zidanih konstrukcija.
POKRIVNOST: Jedno pakovanje od 15,2 litre (A/8,71 litara = 2,3 galona B/11,35 kg = 25 lb/pound izmješano daje 15,2 litre) pokriva 8 m2 površine debljine sloja 1,6 mm odnosno caa 1,19 l /m2 1mm.
Pakiranje: MCI-2241/MCI-2242: komponenta A isporučuje se u kanistru od 8,71 litre a komponenta B u vrećama od 11,35 kg što daje komplet izmješanoga od 15,2 litre

cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Copyright © 2008 - Sva prava pridržana CorteCros d.o.o.
Developed by:
NoviKod d.o.o.